2009-09-06 China: Dag 10 Xi'an - Chongqing - Yangzirivier - cor