2009-09-16 China: Dag 20 Yangshuo - Guangzhou - cor